Sürdürülebilir yaşamın ancak
sürdürülebilir bir çevre ile
mümkün olabileceğine inanıyoruz

Bu sebeple:

Canlı cansız bütün varlıkların korunması ve sağlıklı bir şekilde var olmaları için gerekli kaynaklara ulaşabilmeleri adına; zaman, para ve enerji gibi ihtiyaçların kontrol altına alınmasını gerekli görmekteyiz ve bu ihtiyaçları destekleyen ilkeleri birer zorunluluk değil sorumluluk olarak benimsedik.Ekolojik dengenin bozulmasını ve doğal yaşamın tehlikeye girmesinin önüne geçmek amacıyla:

Sertifikalandırma işlemlerinde manuel düzenden dijital düzene geçilmesi ile zaman, para ve enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Kağıt israfını yok etme hedefiyle her 200.000 sertifika üretimiyle 20 ağacın kesilmesine engel oluyoruz.

Çevre dostu faaliyetlerin yaygınlaşması adına kurulmuş vakıf ve derneklerle misyonumuz gereği partnerlik kuruyoruz.

Ülkemizde çevre politikalarının yaygınlaştırılmasının savunuculuğunu yürütüyoruz.